Photo by Casey Horner on Unsplash

Et bærekraftig alternativ

Treverk binder opp CO2 og er et klimavennlig materiale, men når du skifter parketten blir ikke den gamle parketten resirkulert, den brennes. Når din parkett brennes frigjøres det CO2 til atmosfæren.Produksjon av ny parkett representerer utslipp av CO2 i tillegg  krever det mye energi under produksjon og frakt. Ved  å restaurere din gamle parkett kan du bidra til å redusere klimagassutslippet. I tillegg sparer du energi, vann, ressurser og penger.